ชื่อ นายสหรัฐ   ภูก้านก่อง     ชื่อเล่น  เค้ก

เกิดวันที่ 24  ตุลาคม  2536   อายุ 20 

เบอร์โทร 089-2757722
จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนกาฬสินธ์พิทยาสรรพ์

กำลังศึกษาต่อที่ คณะเทคโนโลยรสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

งานอดิเรก ฟังเพลง เตะฟุตบอล