ประวัติส่วนตัว


ชื่อ นางสาว วิจิตรา ผลชู

ชื่อเล่น ต้า
เกิดวันที่ 11 พฤษภาคม 2537
ที่อยู่ 9 ม.9 ต สระขุด อ ชุมพลบุรี จ สุรินทร์ 
ข้อมูลการติดต่อ 
โทร 0887290957
facebook : wigitra pholchu (https://www.facebook.com/tatar.vrt) 


ประวัติการศึกษา

อนุบาล-ป.6 จบจาก รร บ้านตั้งใจ
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จาก รร เมืองบัววิทยา
กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ