Jānis

😜

👇 Šajā tēmā:

Palīgteikumu veidi

Nosakot palīgteikuma veidu, tiek ņemti vērā sintaktiskie sakari un jēdzieniskās attieksmes starp palīgteikumu un virsteikumu, nevis tikai palīgteikums. Jēdzieniskās attieksmes starp virsteikumu un palīgteikumu ir ļoti daudzveidgas.

Daļa palīgteikumu ir pielīdzināma teikuma locekļiem.

Teikuma priekšmeta palīgteikums

Teikuma priekšmeta palīgteikumam attiecībā pret virsteikumu ir teikuma priekšmeta nozīme. Šis palīgteikums attiecas uz virsteikumu, kurā nav teikuma priekšmeta, vai arī atklāj ar vietniekvārdu (tas, tā, tie, tās) izteikta teikuma priekšmeta leksisko nozīmi. Teikuma priekšmeta palīgteikums atbild uz jautājumu kas?

Vietas

kur?
kurp?
no kurienes?
uz kurieni?

Vietas

kur?
kurp?
no kurienes?
uz kurieni?

Laika

kad?
cik ilgi?
no kura laika?
līdz kuram laikam?

Veida

kā?
kādā veidā?

Mēra

cik?
cik lielā mērā?

Izteicēja palīgteikums

Izteicēja palīgteikums vienmēr atklāj izteicēja leksisko nozīmi. Izteicēja palīgteikumu piesaista, ja virsteikumā izteicējs ir izteikts ar vietniekvārdu tas, tā, tāds, tāda. Izteicēja palīgteikums, tāpat kā izteicējs, var atbildēt uz dažādiem jautājumiem: kas ir? kas bija? kas būs? kas nav? kas nebija? kas nebūs? kāds ir? kāds bija? kāds būs? kāds nav? kāds nebija? kāds nebūs?

piemēri

Darbs ir tas, kas veido cilvēku un attīsta viņa gara spējas.

(Kas ir darbs?)

Apzīmētāja palīgteikums

Apzīmētāja palīgteikumam attiecībā pret kādu vārdu virsteikumā ir apzīmētāja nozīme — tas nosauc pazīmi. Apzīmētāja palīgteikums vienmēr atrodas tieši aiz vārda, kuru tas paskaidro. Apzīmēta palīgteikums atbild uz jautājumiem: kāds? kāda? kurš? kura?

piemēri

E. Birznieka-Upīša grāmata Pastariņa dienasgrāmata ir interesanta lasāmviela, kas izpelnījusies sevišķu atsaucību jaunajos lasītājos.

(Kāda lasāmviela?)

Papildinātāja palīgteikums

Papildinātāja palīgteikumam attiecībā pret kādu vārdu virsteikumā ir papildinātāja, tātad objekta nozīme. Papildinātāja palīgteikums atbild uz jautājumiemu ko? par ko? ar ko? no kā? kam?

piemēri

Tauta lepojas ar to, ka tai ir daudz dzejnieku un rakstnieku.

(Ar ko lepojas?)

Apstākļa palīgteikums

Apstākļa palīgteikumiem ir tādas pašas nozīmes kā apstākhem vienkāršā teikumā — šie palīgteikumi raksturo darbības vietu, laiku, veidu, mēru.

piemēri

Kur godīgs tēva dēls,
Tur godīga valodiņa.

(Kur godīga valodiņa?)

Apstākļa palīgteikumi var būt ciešāk piesaistīti vienam vārdam virsteikumā vai arī attiekties uz visu

piemēri

Neviens mīļi tā nebrauca,
Kā brauc brālis ar māsiņu.

(Kā nebrauca?)

Apstākļa palīgteikuma jautājumi:

Vietas

kur?
kurp?
no kurienes?
uz kurieni?

Laika

kad?
cik ilgi?
no kura laika?
līdz kuram laikam?

Veida

kā?
kādā veidā?

Mēra

cik?
cik lielā mērā?

Daļu palīgteikumu var viegli pazīt pēc vārdiem, kas ievada palīgteikumu, jo palīgteikumi attiecas uz visu virsteikumu un šiem vārdiem ir noteikta nozīme.

Cēloņa palīgteikums

Cēloņa palīgteikumu ievada tā kā, tāpēc ka. Cēloņa palīgteikums norāda citā teikuma daļā izteiktās darbības cēloni. Atbild uz jautājumiem kāpēc? kādēl? kālab?

piemēri

Tā kā vējš iegriezās no rietumiem, sals mazinājās.

(Kālab mazinājās?)

Nolūka palīgteikums

Nolūka palīgteikumu ievada lai. Nolūka palīgteikumu ievada lai. Nolūka palīgteikums norāda citā teikuma daļā izteiktās darbības nolūku. Nolūka palīgteikums atbild uz jautājumiem kāpēc? kādēl? kālab? kādā nolūkā? kādam nolūkam?

piemēri

Krāj gaismu sev, lai citus gaismā vadīt spētu!

- Aspazija

(Kādēļ krāj?)

Pieļāvuma palīgteikums

Pieļāvuma palīgteikumu ievada kaut gan, kaut arī, lai gan, lai arī. Pieļāvuma palīgteikums norāda iemeslu, kura dēļ citā teikuma daļā izsacītā darbība varētu nenotikt, bet tomēr notiek.

piemēri

Lai gan aprīlis jau beidzamajā pusē,tomēr no pavasara vēl maz ko mana

- Apsīšu Jēkabs

Pamatojuma palīgteikums

Pamatojuma palīgteikumu ievada jo. Pamatojuma palīgteikums pamato citā teikuma daļā izteikto domu.

piemēri

Birzī iegājis, Milzis jutās kā starp vīriem, jo ozoli bija viņa augumā.

- Kārlis Skalbe
👉 Pārbaudi sevi