Η εταιρία     Υπηρεσίες     Έργα     Πελάτες     Επικοινωνία     
Μενού
Τίτλος Έργου
Υπότιτλος
Δείτε περισσότερα
Η εταιρεία μας

Είμαστε μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στατικών μελετών στην Ελλάδα, με πολυετή εμπειρία στην υλοποίηση κτιριακών και τεχνικών έργων.

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες μελέτηςεπίβλεψης και διαχείρισηςέργων πολιτικού μηχανικού, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Η ομάδα μας αποτελείται από έναν βασικό κορμό πεπειραμένων πολιτικών μηχανικών, πλαισιωμένο από έναν αριθμό ταλαντούχων νεότερων πολιτικών και τεχνολόγων μηχανικών.

Ο στόχος μας είναι ο συνδυασμός ασφαλών, οικονομικών και καινοτόμων λύσεων, γνωρίζοντας ότι ζούμε σε μια έντονα σεισμογενή χώρα , σε έναν κόσμο μεταβαλλόμενων φυσικών φαινομένων, αλλά και σε μια κοινωνία αυξανόμενων απαιτήσεων και αναγκών.

Ανήκωντας σε μια ενιαία ευρωπαϊκή τεχνική κοινότητα με έντονο ανταγωνισμό, ο σχεδιασμός νέων κατασκευών, αλλά και η ενίσχυση του υπάρχοντος δομικού πλούτου, οφείλει να λάβει υπ’ όψη όλες τις τελευταίες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις στο χώρο, όπως τους πρόσφατα υιοθετημένους ευρωκώδικες, κ.α...

Εμείς είμαστε ήδη έτοιμοι να ανταποκριθούμε σε αυτή την πρόκληση.

Υπηρεσίες

Προσφερόμενες Υπηρεσίες

Η βασική δραστηριότητα της Εταιρίας είναι η μελέτη, επίβλεψη, έλεγχος μελετών και διαχείριση Έργων Πολιτικού Μηχανικού στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα. Ειδικότερα οι προσφερόμενες υπηρεσίες μας είναι:


Μελέτες

- Δομοστατικές μελέτες κτιριακών έργων από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα, φέρουσα τοιχοποιία, δομικό χάλυβα και ξύλο.
- Μελέτες γεφυρώνΜελέτες υπογείων τεχνικών έργων (σήραγγες, cut & cover)
- Μελέτες επισκευών σε κατασκευές ωπλισμένου σκυροδέματος, για αστοχίες από σεισμό, πυρκαγιά, πρόσθετα φορτία, αλλαγή χρήσεως, διάβρωση κ.λ.π.
- Μελέτες επισκευής και αναστήλωσης παραδοσιακών κτιρίων από λιθοδομή, σύμφωνα με τις σημερινές απαιτήσεις αντοχής και λειτουργίας των.
- Μελέτες προσεισμικής ενίσχύσης υπαρχόντων κτιρίων από σκυρόδεμα ή τοιχοποιία
- Στατικές και αντισεισμικές μελέτες κτιρίων για έκδοση οικοδομικής άδειας

Επίβλεψη και διαχείριση έργων

- Επιβλέψεις φέροντα οργανισμού κτιριακών έργων
- Διαχείριση έργων (project management)
- Προετοιμασία τευχών δημοπράτησης
- Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών
- Σύνταξη τευχών προμετρήσεων & προϋπολογισμού
- Σύνταξη συμβάσεων και συγγραφή υποχρεώσεων αναδόχου
- Χρονικός και οικονομικός προγραμματισμός
- Εκπόνηση σχεδίου ποιοτικού ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας
- Υπηρεσίες συμβούλου έργων πολιτικού μηχανικού
- Έλεγχοι μελετών κτιριακών και γεφυρών

Έργα

Η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Μελετητών του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με πτυχίο Ε΄ τάξεως (αριθμ.204-δυναμικό 14 μονάδων) για μελέτες κατηγορίας 8 και με μικρότερα πτυχία σε άλλες κατηγορίες μελετών. Επίσης, είναι μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ) & απασχολούνται σ’ αυτήν 15 πολιτικοί μηχανικοί, τεχνολόγοι μηχανικοί και σχεδιαστές.

Δείτε όλα τα έργα
Τα νέα μας
Τίτλος
Τίτλος
Τίτλος
διευθ.
email
τηλ.
Copyright Helliniki Meletitiki S.A. - Web Design & Development by w3